Avskaffa marknadsskolan.

Häng med från start genom att följa Skolaktionen i sociala medier.

SkolLeaks är här

Nu lanserar vi SkolLeaks, en anonym visselblåsarsajt med vittnesmål om problem och missförhållanden i svensk skola.

Skolpersonal, elever och föräldrar/vårdnadshavare får här chansen att dela med sig, från insidan, om problem och brister i svensk skola.

Lokal kampanj – Malmö stads budget 2023

Utöver detta lanseras även en lokal kampanj för Malmö, skolleaks.se/malmo , för att kartlägga hur Malmö stads nedskärningsbudget (inom skolan ca 200 miljoner) slår mot de enskilda skolorna. Dela med dig av vad du vet.


Tillsammans kan vi stoppa marknadsskolan

Du behövs – bli kontaktperson på din skola!

hej@skolaktionen.se

Vad tycker du om den svenska skolan? Fyll i en kort enkät.

Till enkäten

Manifest

  • En bra och likvärdig skola är en rättighet för alla barn och elever. En öppen och demokratisk skola är en förutsättning för att skolan ska vara bra och likvärdig.
  • Det nuvarande svenska skolsystemet och ständiga nedskärningar har urholkat denna rättighet. Skolpengssystemet har lett till att skolor drivs med vinstintresse och tvingas att konkurrera med varandra samtidigt som elever och föräldrar görs till kunder.
  • Vi vill avskaffa marknadsskolan. Vi vill se en likvärdig skola under demokratisk kontroll vars finansiering är statlig och behovsstyrd.

Skolaktionen