Avskaffa marknadsskolan.

Häng med från start genom att följa Skolaktionen i sociala medier.
Mer info kommer snart.

Du behövs – bli kontaktperson på din skola!

hej@skolaktionen.se

Vad tycker du om den svenska skolan? Fyll i en kort enkät.

Till enkäten

Manifest

  • En bra och likvärdig skola är en rättighet för alla barn och elever. En öppen och demokratisk skola är en förutsättning för att skolan ska vara bra och likvärdig.
  • Det nuvarande svenska skolsystemet och ständiga nedskärningar har urholkat denna rättighet. Skolpengssystemet har lett till att skolor drivs med vinstintresse och tvingas att konkurrera med varandra samtidigt som elever och föräldrar görs till kunder.
  • Vi vill avskaffa marknadsskolan. Vi vill se en likvärdig skola under demokratisk kontroll vars finansiering är statlig och behovsstyrd.

Skolaktionen