Rapport från marknadsskolan

Här samlar vi exampel på marknadsskolans misslyckanden och konsekvenser.

”Rapport: Friskolor sätter högre betyg på sina elever”

25 september 2022

https://www.dn.se/sverige/rapport-friskolor-satter-hogre-betyg-pa-sina-elever/

Utdrag ur artikeln:

De högre betygen kan leda till att friskoleelever kommer in på utbildningar som de inte klarar av. 2018 kom Skolverkets rapport ”Från gymnasieskola till högskola” som visar att elever från kommunala gymnasieskolor klarade första året på högskolan något bättre än elever från friskolor med samma betyg.

Det finns också tidigare forskning av nationalekonomerna Jonas Vlachos och Björn Tyrefors, som visar att friskolor rättar de nationella proven mer generöst än kommunala skolor och dessutom sätter högre betyg på elevernas prestationer.


”Rapport: Friskolor sätter högre betyg på sina elever”

25 september 2022

https://www.dn.se/sverige/rapport-friskolor-satter-hogre-betyg-pa-sina-elever/

Utdrag ur artikeln:

De högre betygen kan leda till att friskoleelever kommer in på utbildningar som de inte klarar av. 2018 kom Skolverkets rapport ”Från gymnasieskola till högskola” som visar att elever från kommunala gymnasieskolor klarade första året på högskolan något bättre än elever från friskolor med samma betyg.

Det finns också tidigare forskning av nationalekonomerna Jonas Vlachos och Björn Tyrefors, som visar att friskolor rättar de nationella proven mer generöst än kommunala skolor och dessutom sätter högre betyg på elevernas prestationer.


”Eleverna på Thoren Framtid i Älmhult hade inte geografi på två år – skolan hotas med vite”

17 augusti 2022

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/elever-pa-thoren-framtid-har-inte-fatt-undervisning-i-historia-och-geografi-hotas-med-vite

Utdrag ur artikeln:

Högstadieelever på den privata grundskolan Thoren Framtid i Älmhult har inte undervisats i geografi på två år, enligt en granskning av Skolinspektionen. Det senaste halvåret har eleverna inte heller fått någon undervisning i historia.